ขั้นตอนพิธีพราหมณ์ พิธีวางศิลาฤกษ์

ขั้นตอนพิธีพราหมณ์ พิธีวางศิลาฤกษ์ที่ถูกต้องตามหลักพิธีพราหมณ์ มีขั้นตอนดังนี้

1. ติดต่อพราหมณ์เพื่อขอรับใบแจ้งราคาในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

2. เมื่อทำการตกลงแล้วพราหมณ์จะทำการคำนวนหาฤกษ์ หรือถ้าหากทางเจ้าภาพดูฤกษ์มาเอง พราหมณ์ก็จะนำฤกษ์ไปคำนวนและผูกเป็นดวงฤกษ์ เพื่อที่จะนำไปทำเป็นแผ่นศิลาฤกษ์เป็นลำดับต่อไป

3. เมื่อใกล้ถึงวันฤกษ์ก็ให้ทางเจ้าภาพและผู้ประสานงานจัดเตรียมปรัมพิธีให้เสร็จเรียบร้อยก่อนงาน 1 วัน

กำหนดการในพิธีวางศิลาฤกษ์นั้น ทางพราหมณ์จะเป็นผู้ร่างกำหนดการส่งเป็นเอกสารไปให้ทางเจ้าภาพหรือผู้ประสานงานเพื่อให้งานพิธีเป็นไปตามขั้นตอนพิธีกรรมในพิธีวางศิลาฤกษ์

ตัวอย่างกำหนดการในพิธีโดยสังเขป…

กำหนดการพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์

เวลา 06.00-07.00 พราหมณ์ และทีมงานจัดโต๊ะบวงสรวง เดินทางไปถึงสถานที่ …………………………………………

เวลา  09.00 น.  ประธาน ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน  เจ้าภาพ และผู้ร่วมพิธีทุกท่าน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา  09.19 น.    ประธาน………………………………………………………………………………………….

เวลา  09.19 น.    พราหมณ์นำถวายเครื่องบวงสรวง  พราหมณ์……………………………….

–  พราหมณ์บูชาฤกษ์

–  พราหมณ์……………………………………………………………………………………………….

–  พราหมณ์……………………………………………………………………………………………….

–  พราหมณ์………………………………………………………………………………………………

–  พราหมณ์นำประธานในพิธี ตอกไม้มงคล๙ ………………………………………..

เวลา 09.39 น.  –  ประธานวางแผ่นศิลาฤกษ์ พราหมณ์…………………………………………….

–  ประธาน…………………………………………………………………….

–  พราหมณ์…………………………………………………………………..

–  พราหมณ์……………………………………………………………………

เวลา 10.30          เสร็จพิธี

 

ติดต่อพราหมณ์เพื่อขอรายละเอียดพิธีวางศิลาฤกษ์

โทร : 089-5893139 080-5335929

ไลน์ : 0805335929

อีเมล์ phram.net@gmail.com

 

 

About The Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น